CE znak i kako ga dobiti

Šta je CE znak?

Zakonska obaveza za proizvod koji je namenjen prodaji u Evropskoj Uniji (EU), koji prolazi iz određenih Evropskih Direktiva. CE znak ne podrazumeva da je proizvod napravljen u zemljama Evropske Unije, ali podrazumeva da je proizvod ocenjen pre stavljanja na tržište, tj. da zadovoljava osnovne zdravstvene, bezbedonosne i ekološke zahteve. Uređaji proizvedeni u trećim zemljama a koji se prodaju u EU, takođe moraju da primene CE označavanje. 

CE oznaka na električnim proizvodima pretstavlja izjavu proizvođača na sopstvenu odgovornost da proizvod zadovoljava osnovne zahteve svih primenljivih Evropskih harmonizovanih nivoa bezbednosti i elektromagnetske kompatibilnosti. CE označavanje takođe omogućava slobodnu razmenu proizvoda unutar Evropskog tržišta. 

Zahtevi CE označavanja se razlikuju po Direktivama i takođe mogu varirati u okviru jedne Direktive za različite tipove proizvoda.

Ne moraju svi proizvodi nositi CE oznaku. Samo one kategorije proizvoda koje su predmet specifičnih direktiva CE označavanja moraju biti označeni CE znakom. Postoje mnoge Direktive koje pokrivaju veliki broj različitih proizvoda, tako da je najčešće neophodno CE označavanje.CE označavanje je obavezno u svim zemljama EU, kao i u Irskoj, Norveškoj i Lihtenštajnu. Turska takođe zahteva za mnoge proizvode da imaju CE oznaku i Švajcarska prihvata CE oznaku za mnoge proizvode.

Definicija proizvođača:

Pravno ili fizičko lice sa odgovornošću za dizajn, proizvodnju, pakovanje i označavanje proizvoda pre njegovog stavljanja na tržište pod sopstvenim imenom. 

Odgovornost proizvođača ili njegovog zakonskog pretstavnika je da iznesu ocenjivanje usaglašenosti, uspostave tehničku dokumentaciju, izdaju EC deklaraciju usaglašenosti i da postave CE oznaku na proizvod. U mnogim slučajevima ne postoji osnovni zahtev za razmatranjem i mišljenjem Ovlašćenog Tela. Prisustvo CE znaka na proizvodu implicira da je proizvođač napravio deklaraciju o usaglašenosti sa svim primenljivim EU direktivama. Nedavno je pretstavljen novi pravni okvir koji podrazumeva da distributeri moraju proveriti prisustvo kako CE znaka tako i neophodne prateće dokumentacije.

Ako je proizvod uvezen iz trećih zemalja, uvoznik mora proveriti da je proizvođač izvan EU preduzeo sve neophodne korake i da je dokumentacija dostupna na zahtev.