EMC vesti i dešavanja

03.03.2014 "Idvorski laboratorije - Dodela akreditacije"
Od 25. februara 2014. godine Idvorski laboratorije su akreditovana laboratorija za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema SRPS ISO/IEC 1702... >>
03.02.2014 "EMC Seminari u Institutu za Standardizaciju Srbije"
Institut za standardizaciju Srbije (www.iss.rs) i Idvorski laboratorij... >>
08.07.2013 "Započet proces akreditacije Idvorski Laboratorije"
Laboratorija za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti „Idvorski Laboratorije“ ušla je u proces akreditacije kod ATS-a. Očekuje se da će laboratorija biti akreditovana do kraja februara 2014. godine.  >>
24.06.2013 "Otvaranje EMC laboratorije"
U beogradskom Institutu „Mihajlo Pupin“ otvorena je laboratorija za  testiranje elektromagnetske kompatibilnosti, koja će se usaglašavati sa standardima Evropske Unije. Otvaranje laboratorije, prve te vrste u Srbiji i regionu, a u koju je uloženo oko milion EUR, finansirala je Evropska kom... >>
01.06.2013 "Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti stupio na snagu"
Od 1.1.2012. godine počeo je da se primenljuje Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 13/10). Pravilnik se može pronaći na stranici Ministarstva finansija i privrede,>>