Često postavljana pitanja

Šta je EMC testiranje?

Odgovor:

Osnovni cilj EMC testiranja je da se identifikuju izvori emisije elektromagnetske energije sa elektronskih uređaja sa ciljem da se smanji potencijalna interferencija na druge uređaje, kao i da se ispita imunost uređaja na elektromagnetsku energiju emitovanu sa drugih elektronskih uređaja u blizini.

Da li treba da testiram svoj uređaj?

Odgovor:

Potebno je odrediti da li postoji regulacioni zahtev za Vaš proizvod na ciljnom tržištu. U svakom slučaju, testiranje je dugoročna investicija, pošto EMC testiranje pruža evidenciju da je proizvod u saglasnosti sa odgovarajućim EMC propisima i direktivama. Nakon uspešnog testiranja bićete uvereni da je pouzdanost Vašeg proizvoda povećana, smanjeni troškovi garancije i servisiranja. Testiranje takođe sprečava potencijalne nedostatke koji mogu biti otklonjeni pre proizvodnje.

Kako da znam po kojem standardu da testiram svoj proizvod?

Odgovor:

Svi harmonizovani standardi se mogu naći na spisku sajta Evropske Komisije ec.europa.eu

Šta je CE oznaka, koji proizvodi je zahtevaju i kako da ga dobijem?

Odgovor:

CE oznaka je sertifikaciona oznaka proizvoda koji se prodaju u okviru zemalja EU.  Ovaj oznaka zamenljuje sve individualne nacionalne oznake zemalja Evropske Unije i označava da je proizvod zadovoljio sve primenljive direktive (EMC, Product Safety, Medical devices i druge). Proizvođač je odgovoran za postavljanje CE oznake na svoj proizvod, nakon što je zadovoljio zahteve primenljivih direktiva.

Šta je EMC emisija?

Odgovor:

Neželjeno emitovanje elektromagnetske energije. Pod EMC direktivama dozvoljeni nivoi emisije specificirani su u Harmonizovanim Standardima za proizvode, odnosno familije proizvoda. Obično je neophodno izvršiti EMC ispitivanje emisije kako bi se uverili da su granice zadovolene, i u slučaju da nisu, otkriti da li su promene u dizajnu neophodne.

Kako sprečiti neželjenu EMC emisiju?

Odgovor:

Emisija može biti ili radijaciona (izračena putem elektromagnetskog polja), ili kondukciona (prenosi se žičanim putem, na primer preko kabla za napajanje). U cilju prevencije moguće je dodati filtere ili prigušivače na kablovski interfejs, oklapanjem kabla ili kućišta, uzemljavanjem ili izmenama u dizajnu uređaja.

Šta je EMC imunost?

Odgovor:

Ispravno funkcionisanje elektičnih uređaja u prisustvu elektromagnetskih smetnji. Pod EMC direktivama, minimalni nivoi imunosti su dati u harmonizovanim standardima. Obično je neophodno izvršiti EMC ispitivanje imunosti kako bi se uverili da su granice zadovoljene, ili ako nisu, neophodno je utvrditi da li su neophodne izmene u dizajnu.

Kako povećati imunost uređaja?

Odgovor:

Interferencija može pogoditi uređaj istim putevima kao i emisija, tako da slične mere mogu biti primenjene, a to su dodavanje filtera i prigušivača na kablovske interfejse, oklapanje kablova ili kućišta, uzemljenje ili promene u dizajnu PCB-a.