Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti stupio na snagu

Od 1.1.2012. godine počeo je da se primenljuje Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti („Službeni glasnik RS“, broj 13/10). Pravilnik se može pronaći na stranici Ministarstva finansija i privrede,
http://www.tehnis.mfp.gov.rs/sr/infrastruktura-kvaliteta-u-srbiji/masine-lvd-emc-liftovi.html.

Pravilnik je relevantan za sva lica koja robu koja podleže EMC Direktivi uvoze na tržište Republike Srbije.