Otvaranje EMC laboratorije

U beogradskom Institutu „Mihajlo Pupin“ otvorena je laboratorija za  testiranje elektromagnetske kompatibilnosti, koja će se usaglašavati sa standardima Evropske Unije. 
Otvaranje laboratorije, prve te vrste u Srbiji i regionu, a u koju je uloženo oko milion EUR, finansirala je Evropska komisija sa 900 000 EUR kroz Program regionalnog društveno-ekonomskog razvoja. 

Menadžer projekta EMC Serbia, Nikola Nenadić, rekao je na konferenciji za novinare da će laboratorija doprineti konkurentnosti domaće industrije informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), a osim za testiranje EMC služiće i za obuku za EMC dizajn proizvoda. 
Pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ivica Radović, kazao je da je Srbija po broju objavljenih naučnih radova na nivou razvijenih zemalja. 

„Od 784 naučnih projekata godišnje u Srbiji, 21 nacionalni projekat se realizuje u Institutu Mihajlo Pupin, kao i 22 evropska projekta“, - dodao je.
Radović je naglasio da je laboratorija odlična dopuna strategiji za razvoj IT tehnologije i dobar pokazatelj da se u Srbiji ceni znanje. 

Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer dodao je da su rezultati Programa regionalnog društveno- ekonomskog razvoja (RSEDP2 Programa), koji je trajao četiri godine veoma značajni, uz fond od 22 miliona EUR, a najveći uspeh je zapošljavanje 4 000 novih radnika. 
Pravilnik o EMC, koji je stupio na snagu 1. Januara 2012. godine, obavezuje proizvođače električnih i elektronskih uređaja da obezbede usaglašenost proizvoda sa standardom EU.