Započet proces akreditacije Idvorski Laboratorije

Laboratorija za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti „Idvorski Laboratorije“ ušla je u proces akreditacije kod ATS-a. Očekuje se da će laboratorija biti akreditovana do kraja februara 2014. godine.