EMC Seminari u Institutu za Standardizaciju Srbije


Institut za standardizaciju Srbije (www.iss.rs) i Idvorski laboratorije doo Beograd (www.idvorsky.com) organizuju seriju seminara posvećenih elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC). 

Serija seminara pruža obilje korisnih tehničkih informacija profesionalcima u ovoj oblasti, inženjerima, proizvođačima i uvoznicima električne, elektonske, TK i IT opreme. 

Više informacija na: