Idvorski laboratorije - Dodela akreditacije

Od 25. februara 2014. godine Idvorski laboratorije su akreditovana laboratorija za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) prema SRPS ISO/IEC 17025. Idvorski laboratorije imaju najveći broj akreditivanih metoda (standarda) za ispitivanje EMC u zemlji i regionu

Ispitivanja se sprovode prema najnovijim SRPS, odnosno harmonizovanim i aktuelnim evropskim EN stadardima. Detalji o vrstama proizvoda i ispitivanjima su u Obimu akreditacije, koji je izdat od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS). Kako je ATS punopravni član evropske i svetske akreditacije, rezultati i izveštaji sa ispitivanja su međunarodno priznati.

Na ovaj način Idvorski laboratorije još jednom dokazuju svoju kompetenciju u svetu EMC-a. Održavanjem i poboljšanjem sistema kvaliteta, orijentacijom na stvarne potrebe koristika usluga i najvećim obimom ispitivanja, Idvorski laboratorije pomažu razvoju elektronske i ICT industrije.   

Obim akreditacije možete preuzeti sa zvaničnog sajta Idvorski laboratorija 
http://www.idvorsky.com/rs/news/21/Dodela-akreditacije.html